Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

represje
18:50
Ludzie często mówią: 'Masz psa? Jak jest stary, to kup sobie drugiego, młodego, żeby ci nie brakowało, jak tamten zdechnie'. Albo mówią do kogoś, kto cierpi: 'Nie przejmuj się, znowu pokochasz'. Według nich miłość to pewna ilość energii, którą człowiek dysponuje i którą można dowolnie przerzucać z jednego obiektu na drugi. Dla mnie miłość jest czymś nieprzekładalnym.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
represje
18:46
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
represje
18:46
homecoming
Reposted fromcube cube via12czerwca 12czerwca
represje
18:46
Moje życie emocjonalne: dialektyka umiłowania prywatności i potrzeby zanurzenia się w namiętny związek
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom I. 1947-1963
represje
18:45
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via12czerwca 12czerwca

August 17 2018

represje
18:02
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
represje
18:00
6504 87d9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAinsworthCass AinsworthCass
represje
18:00
Myślę, że w każdym człowieku tkwi kawałek drania, a w najlepszych tylko promile. Ale te są. Wartość człowieka polega jednak nie na tym, ile gramów, czy milimetrów draństwa ma w sobie, lecz w jakim stopniu potrafi uniknąć czynienia draństw innym.
— Leopold Tyrmand "Gorzki smak czekolady Lucullus"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
represje
17:59
A potem się roześmiała. Tak pięknie. Tak, aby nikt nawet nie podejrzewał, jak bardzo jest w rzeczywistości martwa. W środku. 
— znalezione
represje
17:55
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
represje
17:49
0443 8fb5 390
Reposted frompulperybka pulperybka via12czerwca 12czerwca
represje
17:48
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass via12czerwca 12czerwca
represje
17:47
Podnieś się z podłogi. Powiedz sobie: dzisiaj nie ma obijania (duszy o ścianę). To mój czas. Moja teraźniejszość. Dzisiaj ja wygrywam.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

October 11 2017

represje
15:30
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazuzajearbuza zuzajearbuza

October 08 2017

represje
14:47
2958 5f9f 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viabesomebody besomebody
represje
14:46
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
represje
14:45
Istnieje wiele rodzajów upośledzenia gorszych niż brak rąk i nóg - należy do nich strach. Nie można być człowiekiem szczęśliwym i spełnionym, jeśli strach paraliżuje nas, gdy tylko mamy podjąć ważną decyzję. Strach podcina skrzydła i nie pozwala nam w pełni wykorzystać naszego potencjału.
— Nick Vujicic
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku

October 07 2017

represje
11:16
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawerterowska werterowska

October 06 2017

represje
13:54
Było to jedno z tych towarzystw, gdzie żeby wysłuchać dwa niegłupie zdania, trzeba było wysłuchać przedtem całego steku niewiarygodnych głupstw, żałosnych dowcipów i kurewsko ciężarnych określeń.
— Sted, Dzienniki, zeszyty podróżne 2
Reposted frommirabelia mirabelia viastachura stachura
13:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl